Στο ιατρείο

Στο ιδιωτικό ιατρείο

Στο σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Αρρυθμιολογικό - Καρδιολογικό ιατρείο,στην καρδιά της πόλης της Λάρισας πραγματοποιούνται:

 

1. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
Καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς μέσω ηλεκτροδίων αποδίδοντας σε χαρτί χαρακτηριστικά γραφήματα. Χρησιμοποιείται για την διάγνωση αρρυθμιών, ισχαιμίας και εμφράγματος της καρδιάς, υπερτροφίας της καρδιάς, αρρυθμικών συνδρόμων και για την διάγνωση μεταβολικών διαταραχών και της επίδρασης φαρμάκων στην καρδιά.

 

2. Triplex καρδιάς
Το υπερηχογράφημα καρδιάς πραγματοποιείται με τη βοήθεια υπερηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας που ανακλώνται παράγοντας εικόνες και ήχους που είναι χρήσιμοι για να ελεγχθούν οι διαστάσεις και το σχήμα της καρδιάς, η δύναμη άντλησης και η ροή του αίματος και έτσι να εντοπιστούν τυχόν βλάβες ή καρδιακές ανωμαλίες. Παρέχει μια γρήγορη και πλήρη εικόνα της ανατομίας και της λειτουργικής κατάστασης της καρδιάς.

 

3. Δοκιμασία κόπωσης
Πραγματοποιείται σε κυλιόμενο τάπητα και χρησιμοποιείται για την διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου καθώς και για την εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του εξεταζόμενου. Επίσης συμβάλλει στον έλεγχο της συμπεριφοράς και την διάγνωση αρρυθμιών κατά την άσκηση. Καθώς ο ασθενής ασκείται στον τάπητα, παρακολουθείται συνεχώς το ηλεκτροκαρδιογράφημα του για να εντοπιστούν τυχών σημαντικές μεταβολές.

 

4. 3κάναλο Holter ρυθμού 1 ως 7 ημερών
Πρόκειται για μια εξέταση με την οποία έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος 3 απαγωγών επί 1 ως 7 συνεχόμενες ημέρες. Η παρατεταμένη καταγραφή σε σχέση με το κλασικό holter 1 ημέρας αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ανίχνευσης αρρυθμιών.

 

5. 12κάναλο Holter ρυθμού 24 ωρών
Πρόκειται για μια εξέταση με την οποία έχουμε τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών επί ένα 24ωρο. Η διαφορά με το κλασικό τρικάναλο holter είναι η δυνατότητα αναγνώρισης της ακριβούς εστίας προέλευσης μιας αρρυθμίας.

 

6. Holter πίεσης
Η 24ωρη καταγραφή της πίεσης γίνεται με ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετράει αυτόματα την πίεση κάθε 15-30 λεπτά επί 24 ώρες. Αποτελείται από περιχειρίδα που τυλίγεται στο βραχίονα και από συσκευή που τοποθετείται στη ζώνη. Παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων της πίεσης μακριά από το «στρεσογόνο» περιβάλλον του ιατρείου.