Πανός 3 & Κύπρου (κεντρική πλατεία), 1ος όροφος, Λάρισα, Λάρισας - Τ.Κ.: 41222

Τηλέφωνο: 2416007407

E-mail: diatr75@gmail.com

Υπεύθυνος: ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κατηγορία: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

Επισκεψιμότητα: 200664

Ιστοσελίδα: http://www.iatropoulos-arrithmiologos.gr