Εμφυτεύσεις καρδιακών συσκευών

1.  Mόνιμος καρδιακός βηματοδότης

Είναι μία ηλεκτρονική συσκευή που διεγείρει την καρδιά με κατάλληλα χρονισμένα ηλεκτρικά ερεθίσματα, με στόχο τη διατήρηση ή αποκατάσταση ενός φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Αποτελείται από το ‘’κουτί’’ που εμφυτεύεται με τοπική αναισθησία υποδόρια στη θωρακική χώρα, συνήθως στην περιοχή κάτω από την κλείδα και από τα καλώδια (1 ή 2) που τοποθετούνται μέσα στην καρδιά διαμέσου μιας φλέβας και συνδέονται με το κουτί.

 

2.  Μόνιμος καρδιομεταροπέας - απινιδωτής

Η συσκευή αυτή είναι ταυτόχρονα και βηματοδότης, δηλαδή βοηθά και σε περίπτωση βραδυκαρδίας, αλλά πέραν αυτού έχει την δυνατότητα θεραπείας θανατηφόρων ταχυκαρδιών. Αντιλαμβάνεται την ταχυκαρδία, ενεργοποιείται και την τερματίζει, είτε με αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση είτε με την χορήγηση ηλεκτρικού σοκ. Τοποθετείται με τοπική αναισθησία συνήθως κάτω από το δέρμα στην αριστερή υποκλείδια περιοχή και συνδέεται με τα ενδοκαρδιακά καλώδια.

 

3.  Αμφικοιλιακός βηματοδότης ή απινιδωτής

Ο καρδιακός επανασυγχρονισμός έχει σκοπό να συστέλλονται η αριστερά και η δεξιά κοιλία ταυτόχρονα ώστε να βελτιωθεί η αντλητική απόδοση της καρδιάς. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα και την πρόγνωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Μπορεί να συνδυάζεται με δυνατότητες απινιδωτή. Τοποθετείται με τοπική αναισθησία κάτω από το δέρμα της αριστερής ή της δεξιάς υποκλείδιας χώρας. Έχει τρία καλώδια. Το ένα διεγείρει τον δεξιό κόλπο, το δεύτερο την δεξιά κοιλία,  και το τρίτο ηλεκτρόδιο οδηγείται στη στεφανιαία φλέβα, για να δώσει το ηλεκτρικό ερέθισμα που απαιτείται για την συστολή της αριστερής κοιλίας.

 

4.  Εμφυτεύσιμο μόνιτορ παρακολούθησης  (ILR)

Το εμφυτεύσιμο holter είναι μια μικροσκοπική συσκευή  που τοποθετείται με τοπική αναισθησία κάτω από το δέρμα στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα. Έχει τη δυνατότητα να καταγράφει στη μνήμη του το ηλεκτροκαρδιογράφημα για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Έχει χρόνο ζωής περί τα 3 χρόνια. Χρησιμοποιείται κυρίως για την διερεύνηση της συγκοπής και την ανίχνευση αρρυθμιών όπως η κολπική μαρμαρυγή.