Βίντεο

Δ. Ιατρόπουλος

Κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας σε μη δομική καρδιοπάθεια

Δ. Ιατρόπουλος

Νεότερες εξελίξεις στα συστήματα τρισδιάστατης χαρτογράφησης καρδίας

Δ. Ιατρόπουλος

ΗΚΓ σε παραπληρωματικό δεμάτιο

Δ. Ιατρόπουλος

ΗΚΓ στην κολπική ταχυκαρδία

Δ. Ιατρόπουλος

ΤΑΧΥΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΟΡΤΟΜΙΤΡΟΕΙΔΙΚΗ...

Δ. Ιατρόπουλος

01. ΑΕΝΑΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΩΤΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Δ. Ιατρόπουλος | 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα

Θέμα: "Κοιλιακή ταχυκαρδία με απουσία δομικής καρδιακής νόσου"