Στην κλινική Άγιος Λουκάς

Στην Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
Είναι μία επεμβατική εξέταση που αποσκοπεί στη μελέτη των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού διερευνώντας το μηχανισμό και την εστία προέλευσης αυτών καθώς και στον προσδιορισμό του ρίσκου εκδήλωσης επικίνδυνων για την ζωή αρρυθμιών σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών. Μ' αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η πρόγνωση και ο καταλληλότερος τρόπος θεραπείας με φαρμακολογικά ή μη μέσα. Πραγματοποιείται με την βοήθεια καθετήρων που τοποθετούνται μέσα στην καρδιά διαμέσου της φλέβας του ποδιού και με την χορήγηση κάποιων φαρμάκων ενδοφλεβίως ορισμένες φορές.

 

Φαρμακολογικές δοκιμασίες πρόκλησης για αρρυθμικά σύνδρομα

1. Δοκιμασία αδρεναλίνης για σύνδρομα μακρού QT (LQTs)
Το σύνδρομο του μακρού QT (τμήμα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος)  μπορεί να διαγνωσθεί με την χορήγηση ενδοφλέβιας αδρεναλίνης και την συνεχή καταγραφή του ΗΚΓ.

2. Δοκιμασία πρόκλησης για σύνδρομο Brugada
Το χαρακτηριστικό ηλεκτροκαρδιογράφημα του συνδρόμου Brugada μπορεί να έρθει στην επιφάνεια με την ενδοφλέβια χορήγηση διαφόρων φαρμάκων και την συνεχή καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

3. Δοκιμασία αδρεναλίνης για κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (CPVT)
Η κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία  μπορεί να διαγνωσθεί με την χορήγηση ενδοφλέβιας αδρεναλίνης και την συνεχή καταγραφή του ΗΚΓ ώστε να εκλυθούν οι χαρακτηριστικές κοιλιακές αρρυθμίες.

4. Δοκιμασία αδενοσίνης για την διάγνωση του συνδρόμου Wolf Parkinson White (WPW)
Τα παραπληρωματικά δεμάτια (έξτρα κολποκοιλιακές συνδέσεις)  στο σύνδρομο WPW συνήθως ανιχνεύονται με το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ορισμένες φορές όμως μπορεί να υπάρχει η υποψία υπάρξεως τους άλλα τα ευρήματα του ΗΚΓ να μην είναι διαγνωστικά. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις η δοκιμασία αδενοσίνης μπορεί να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει την διάγνωση. Το φάρμακο χορηγείται ενδοφλέβια καθώς γίνεται συνεχής καταγραφή του ΗΚΓ.''