ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Στο σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Αρρυθμιολογικό - Καρδιολογικό ιατρείο, στην καρδιά της πόλης της Λάρισας πραγματοποιούνται:

- Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
- Triplex καρδιάς
- Δοκιμασία κόπωσης
- 3κάναλο Holter ρυθμού 1 ως 7 ημερών
- 12κάναλο Holter ρυθμού 24 ωρών
- Holter πίεσης

 
Στις κλινικές με τις οποίες συνεργάζεται ο ιατρός πραγματοποιεί:

- Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες
- Φαρμακολογικές δοκιμασίες πρόκλησης για αρρυθμικά σύνδρομα
- Καταλύσεις αρρυθμιών
- Εμφυτεύσεις καρδιακών συσκευών
- Καρδιομετατροπές εμμένουσων αρρυθμιών