ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ειδικού Καρδιολόγου Ιατρόπουλου Δημήτρη.


Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
Καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς αποδίδοντας σε ειδικό χαρτί ή οθόνη χαρακτηριστικά γραφήματα.

 

Triplex καρδιάς
Το γνωστό υπερηχογράφημα καρδιάς. Πραγματοποιείται για να ελέγξει ο καρδιολόγος τις διαστάσεις και το σχήμα της καρδιάς, τη δύναμη άντλησης, τη ροή του αίματος και έτσι να εντοπίσει τυχόν βλάβη ή καρδιακή ανωμαλία.

 

Δοκιμασία κόπωσης
Πραγματοποιείται σε κυλιόμενο τάπητα και χρησιμοποιείται για την διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου καθώς και για την εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του εξεταζομένου. Επίσης συμβάλλει στον έλεγχο της συμπεριφοράς των αρρυθμιών κατά την άσκηση.
Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της δοκιμασίας κοπώσεως είναι η εκτέλεση ελεγχόμενης σωματικής άσκησης από τον εξεταζόμενο και η συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση του.

 

3κάναλο Holter ρυθμού
1 ως 7 ημερών

Πρόκειται για μια εξέταση με την οποία έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος 3 απαγωγών επί 1 ως 7 συνεχόμενες ημέρες. Η παρατεταμένη καταγραφή σε σχέση με το κλασικό holter 1 ημέρας αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα  ανίχνευσης αρρυθμιών.

 

12κάναλο Holter ρυθμού 24 ωρών
Πρόκειται για μια εξέταση με την οποία έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών επί ένα 24ωρο. Η διαφορά με το κλασικό τρικάναλο holter είναι η δυνατότητα αναγνώρισης της ακριβούς εστίας προέλευσης μιας αρρυθμίας.

 

Holter πίεσης
Η 24ωρη καταγραφή της πίεσης γίνεται με ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετράει αυτόματα την πίεση κάθε 15-30 λεπτά επί 24 ώρες. Αποτελείται από περιχειρίδα που τυλίγεται στο βραχίονα και από συσκευή μεγέθους λίγο μεγαλύτερου από πακέτο τσιγάρων που συνδέεται με την περιχειρίδα και τοποθετείται στη ζώνη ή κρεμιέται στον ώμο.
Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων της πίεσης μακριά από το «στρεσογόνο» περιβάλλον του ιατρείου. Έτσι αποκτάται πλήρης εικόνα της πίεσης στις καθημερινές συνθήκες.